Kadra

 

Nasi nauczyciele:

Dobry nauczyciel tworzy na zajęciach przyjazną atmosferę, motywuje uczniów do nauki oraz jest gwarancją skutecznego nauczania. Z tego względu bardzo starannie dobieramy kadrę dydaktyczną - zatrudniamy lektorów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, odpowiednie doświadczenie i ciekawą osobowość – oraz traktujących pracę nauczyciela jako pasję.

 

Jedną z istotnych cech, które wyróżniają naszych nauczycieli jest umiejętność przygotowywania i prowadzenia zajęć w taki sposób, aby uczniowie autentycznie polubili naukę języka, traktowali go jako przydatne narzędzie komunikacji i samodzielnie poszerzali swą wiedzę językową poprzez kontakt z językiem poza szkołą.

Nasz zespół: